Web Analytics
site-checker logo
SiteChecker is a free SEO tool that provides recommendation for better search engine visibility.

csc.gov.mn screenshot
csc.gov.mn home screenshot

Csc.gov.mn Onpage Report

 Updated on April 07 2022 07:06 AM

Old data? UPDATE this report !

The score is 59/100

SEO Content

Website Title

Төрийн албаны зөвлөл - Нүүр хуудас

Length : 38

Good! Your title is perfect because it is between 10 and 70 characters long.

Website Description

Төрийн албаны зөвлөл

Length : 20

Hey!, Your meta description should ideally be between 70 and 160 characters long (spaces included).

Keywords

Hey! You should consider putting meta keywords on your page.

Og Meta Properties

Great!, OG Properties are used on your page.

Property Content
title - Нүүр хуудас
site_name Төрийн албаны зөвлөл
type article
url https://csc.gov.mn/home
description - Нүүр хуудас

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 328 13 44 315 0
 • [H2] Монгол улсын төрийн албаны зөвлөл
 • [H2] Орон нутаг дахь төрийн албаны хүний нөөц
 • [H2] Барьцаагүй, урьдчилгаагүй, хүүгийн дарамтгүй
 • [H2] Төрийн тусгай албаны шуурхай байдал
 • [H2] ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛ: СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ
 • [H2] ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГАА УЛСЫН ИХ ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ 
 • [H2] ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ОРОН ДАЯАР ИЛ ТОД, ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙГЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХЯНАЛТ ДОР ЭХЭЛНЭ
 • [H2] Ажлын цагаар согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн албан хаагчийг чөлөөлж шийдвэрлэлээ
 • [H2] Адил төрлийн албан тушаалд шилжүүлэн, сэлгэн ажиллуулна
 • [H2] МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАРЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛИЙН АСУУДЛААР ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЛЭЭ
 • [H2] ШИНЭТГЭЛИЙН ХОЁР ДАХЬ ШАТНЫ ҮЙЛ ЯВЦЫГ ТОДОРХОЙЛНО
 • [H2] “7:4:10” АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
 • [H2] ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛИЙН ШИНЭ ҮЕ ЭХЭЛЖ БАЙНА  
 • [H2] Хяналт шалгалт хийх, зөвлөн туслах хамтарсан ажлын хэсэг Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт ажиллаж байна
 • [H2] “7:4:10” АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
 • [H2] ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ҮР АШГИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ БОЛОВ
 • [H2] ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ
 • [H2] 21
 • [H2] 21
 • [H2] 21
 • [H2] 21
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 20
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 19
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 18
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 17
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 16
 • [H2] 16
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 15
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 14
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] 12
 • [H2] 12
 • [H2] 12
 • [H2] 12
 • [H2] 13
 • [H2] 13
 • [H2] Салбар зөвлөл
 • [H3] Үйл явдал
 • [H3] Чухал холбоос
 • [H3] И-мэйл илгээх
 • [H3] Түгээмэл асуулт хариултууд
 • [H3] 10 САРЫН 1-НЭЭС 30-НЫ ХООРОНД ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАХ БОЛНО. ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАХ БОЛ
 • [H3] Modal Footer
 • [H3] Төрийн албаны зөвлөлийн хуралдааны тойм
 • [H3] Сонгон шалгаруулалт
 • [H3] Холбоо барих
 • [H3] Цэс
 • [H3] Ажлын алба
 • [H3] Хаяг
 • [H3] Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. © 2015. Монгол улсын төрийн албаны зөвлөл Дизайн & Хөгжүүлэлт: TBSM ХХК
 • [H4] Хэнтий аймаг
 • [H4] Хөвсгөл аймаг
 • [H4] Ховд аймаг
 • [H4] Увс аймаг
 • [H4] Төв аймаг
 • [H4] Сэлэнгэ аймаг
 • [H4] Сүхбаатар аймаг
 • [H4] Өмнөговь аймаг
 • [H4] Өвөрхангай аймаг
 • [H4] Орхон аймаг
 • [H4] Завхан аймаг
 • [H4] Дундговь аймаг
 • [H4] Дорнод аймаг
 • [H4] Дорноговь аймаг
 • [H4] Дархан-Уул аймаг
 • [H4] Говьсүмбэр аймаг
 • [H4] Говь-Алтай аймаг
 • [H4] Булган аймаг
 • [H4] Баянхонгор аймаг
 • [H4] Баян-Өлгий аймаг
 • [H4] Архангай аймаг
 • [H4] Улаанбаатар хот
 • [H4] Баян-Өлгий аймаг
 • [H4] Увс аймаг
 • [H4] Ховд аймаг
 • [H4] Завхан аймаг
 • [H4] Говь-Алтай аймаг
 • [H4] Хөвсгөл аймаг
 • [H4] Архангай аймаг
 • [H4] Баянхонгор аймаг
 • [H4] Булган аймаг
 • [H4] Өвөрхангай аймаг
 • [H4] Өмнөговь аймаг
 • [H4] Орхон аймаг
 • [H4] Сэлэнгэ
 • [H4] Дархан-Уул аймаг
 • [H4] Төв аймаг
 • [H4] Дундговь аймаг
 • [H4] Говьсүмбэр аймаг
 • [H4] Дорноговь аймаг
 • [H4] Хэнтий аймаг
 • [H4] Сүхбаатар аймаг
 • [H4] Дорнод аймаг
 • [H4] Улаанбаатар хот
 • [H5] Салбар зөвлөлийн 2020 оны тайлангийн хүснэгтийн хавсралт
 • [H5] Албан тушаалын тодорхойлолтыг хэлэлцүүлэх хуваарь
 • [H5] СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУДАЛГАА
 • [H5] Албан тушаалын жагсаалт гаргах хүснэгтийн загвар
 • [H5] Манай сайтад шинээр тавигдаж буй шинэ мэдээ, мэдээлэл, сонгон шалгаруулалтын зарыг и-мэйлээр авч байхыг хүсвэл бидэнд и-мэйл хаягаа бүртгүүлнэ үү.
 • [H5] 01-27
 • [H5] 01-20
 • [H5] 01-14
 • [H5] 01-13
 • [H5] 12-30
 • [H5] 12-28
 • [H5] 12-23
 • [H5] 12-21
 • [H5] 12-14
 • [H5] 12-09
 • [H5] 12-07
 • [H5] 12-02
 • [H5] 11-11
 • [H5] 11-05
 • [H5] 10-28
 • [H5] 10-16
 • [H5] 10-14
 • [H5] 10-09
 • [H5] 10-07
 • [H5] 09-30
 • [H5] 09-21
 • [H5] 09-18
 • [H5] 09-09
 • [H5] 09-02
 • [H5] 08-28
 • [H5] 08-26
 • [H5] 08-19
 • [H5] 08-14
 • [H5] 08-07
 • [H5] 08-03
 • [H5] 07-31
 • [H5] 07-24
 • [H5] 07-08
 • [H5] 06-22
 • [H5] 06-19
 • [H5] 06-17
 • [H5] 06-10
 • [H5] 05-29
 • [H5] 05-27
 • [H5] 05-20
 • [H5] 05-18
 • [H5] 05-18
 • [H5] 05-13
 • [H5] 05-11
 • [H5] 05-06
 • [H5] 05-01
 • [H5] 04-29
 • [H5] 04-24
 • [H5] 04-22
 • [H5] 04-21
 • [H5] 04-20
 • [H5] 04-01
 • [H5] 03-23
 • [H5] 03-13
 • [H5] 03-04
 • [H5] 02-21
 • [H5] 02-14
 • [H5] 02-12
 • [H5] 02-10
 • [H5] 02-05
 • [H5] 01-29
 • [H5] 01-27
 • [H5] 01-22
 • [H5] 01-17
 • [H5] 01-15
 • [H5] 01-10
 • [H5] 01-08
 • [H5] 12-25
 • [H5] 12-18
 • [H5] 12-12
 • [H5] 12-05
 • [H5] 12-04
 • [H5] 11-21
 • [H5] 11-08
 • [H5] 11-04
 • [H5] 10-30
 • [H5] 10-25
 • [H5] 10-23
 • [H5] 10-14
 • [H5] 10-09
 • [H5] 10-07
 • [H5] 10-02
 • [H5] 09-24
 • [H5] 09-18
 • [H5] 09-12
 • [H5] 08-30
 • [H5] 08-06
 • [H5] 07-31
 • [H5] 07-19
 • [H5] 07-02
 • [H5] 06-28
 • [H5] 06-06
 • [H5] 06-04
 • [H5] 06-03
 • [H5] 05-27
 • [H5] 05-23
 • [H5] 05-15
 • [H5] 04-25
 • [H5] 04-18
 • [H5] 04-12
 • [H5] 04-08
 • [H5] 09-10
 • [H5] 12-13
 • [H5] 12-06
 • [H5] 11-29
 • [H5] 11-22
 • [H5] 11-07
 • [H5] 10-16
 • [H5] 10-01
 • [H5] 09-26
 • [H5] 09-12
 • [H5] 09-04
 • [H5] 07-18
 • [H5] 07-04
 • [H5] 06-27
 • [H5] 05-28
 • [H5] 06-13
 • [H5] 05-23
 • [H5] 05-08
 • [H5] 05-02
 • [H5] 04-26
 • [H5] 04-12
 • [H5] 04-05
 • [H5] 03-15
 • [H5] 02-28
 • [H5] 02-07
 • [H5] 01-31
 • [H5] 01-25
 • [H5] 01-11
 • [H5] 01-04
 • [H5] 12-27
 • [H5] 12-13
 • [H5] 11-28
 • [H5] 11-09
 • [H5] 11-01
 • [H5] 10-26
 • [H5] 10-18
 • [H5] 09-27
 • [H5] 07-06
 • [H5] 06-28
 • [H5] 06-21
 • [H5] 06-15
 • [H5] 06-08
 • [H5] 05-31
 • [H5] 05-25
 • [H5] 05-11
 • [H5] 05-03
 • [H5] 04-19
 • [H5] 04-06
 • [H5] 03-14
 • [H5] 02-21
 • [H5] 02-15
 • [H5] 02-09
 • [H5] 01-25
 • [H5] 01-19
 • [H5] 01-12
 • [H5] 01-05
 • [H5] 12-28
 • [H5] 12-22
 • [H5] 12-14
 • [H5] 12-08
 • [H5] 12-01
 • [H5] 11-24
 • [H5] 11-17
 • [H5] 11-10
 • [H5] 11-03
 • [H5] 10-20
 • [H5] 10-12
 • [H5] 10-06
 • [H5] 09-29
 • [H5] 09-22
 • [H5] 09-19
 • [H5] 09-15
 • [H5] 09-08
 • [H5] 08-25
 • [H5] 08-18
 • [H5] 08-11
 • [H5] 07-01
 • [H5] 06-23
 • [H5] 06-16
 • [H5] 06-09
 • [H5] 05-26
 • [H5] 05-19
 • [H5] 05-12
 • [H5] 05-05
 • [H5] 04-21
 • [H5] 04-14
 • [H5] 04-07
 • [H5] 03-31
 • [H5] 03-25
 • [H5] 03-18
 • [H5] 03-03
 • [H5] 02-25
 • [H5] 02-18
 • [H5] 02-04
 • [H5] 01-28
 • [H5] 01-21
 • [H5] 12-31
 • [H5] 12-24
 • [H5] 01-14
 • [H5] 01-07
 • [H5] 12-17
 • [H5] 12-10
 • [H5] 12-03
 • [H5] 11-19
 • [H5] 11-05
 • [H5] 10-29
 • [H5] 10-22
 • [H5] 10-08
 • [H5] 10-01
 • [H5] 09-10
 • [H5] 09-03
 • [H5] 07-09
 • [H5] 07-02
 • [H5] 06-25
 • [H5] 06-18
 • [H5] 06-11
 • [H5] 06-04
 • [H5] 05-28
 • [H5] 05-21
 • [H5] 05-07
 • [H5] 04-30
 • [H5] 04-23
 • [H5] 04-16
 • [H5] 04-09
 • [H5] 04-02
 • [H5] 03-26
 • [H5] 03-19
 • [H5] 03-12
 • [H5] 03-05
 • [H5] 02-26
 • [H5] 02-12
 • [H5] 02-05
 • [H5] 01-29
 • [H5] 01-22
 • [H5] 01-15
 • [H5] 01-08
 • [H5] 12-25
 • [H5] 12-18
 • [H5] 12-11
 • [H5] 12-04
 • [H5] 11-20
 • [H5] 11-13
 • [H5] 11-06
 • [H5] 10-30
 • [H5] 10-23
 • [H5] 10-16
 • [H5] 10-09
 • [H5] 10-01
 • [H5] 09-24
 • [H5] 09-18
 • [H5] 08-28
 • [H5] 07-09
 • [H5] 07-03
 • [H5] 06-19
 • [H5] 06-12
 • [H5] 06-05
 • [H5] 05-15
 • [H5] 05-15
 • [H5] 05-08
 • [H5] 05-01
 • [H5] 04-17
 • [H5] 04-10
 • [H5] 04-03
 • [H5] 03-26
 • [H5] 03-12
 • [H5] 03-06
 • [H5] 03-06
 • [H5] 02-27
 • [H5] 02-20
 • [H5] 01-30
 • [H5] 01-30
 • [H5] 01-23
 • [H5] 01-16
 • [H5] 12-28
 • [H5] 12-20
 • [H5] 12-11
 • [H5] 12-05
 • [H5] 11-14
 • [H5] 11-24
 • [H5] 11-14
 • [H5] 11-07
 • [H5] 11-01
 • [H5] 10-17
 • [H5] 10-03
 • [H5] 09-26
 • [H5] 09-12
 • [H5] 08-29
 • [H5] 07-09
 • [H5] 06-27
 • [H5] 06-20
 • [H5] 06-14
 • [H5] 06-06
 • [H5] 05-30
 • [H5] 05-23
 • [H5] 05-17
 • [H5] 05-09
 • [H5] 05-02
 • [H5] 04-25
 • [H5] 04-18
 • [H5] 04-11
 • [H5] 03-28
 • [H5] 03-21
 • [H5] 03-14
 • [H5] 02-28
 • [H5] 02-14
 • [H5] 02-07
 • [H5] 01-31
 • [H5] 01-24
 • [H5] 01-17

Images

We found 665 images on this web page.

Needs attention! Add alternative text to your images so that search engines can better grasp what they're about. There are 665 alt attributes that are either empty or missing.

Text/HTML Ratio

Ratio : 45%

Good ratio! The text to HTML code ratio for this page is between 25 and 70.

Flash

Good!, you are not using Flash content.

Iframe

Bad!, We found Iframe(s) in your page. The content within that Iframe cannot be index by Search Engines.

SEO URL Rewrite

Excellent! Your url seems SEO friendly.

URL Underscores

Good! There are no underscores in your URLs.

In-page links

We found a total of 84 links including 4 link(s) to files

Anchor Type Juice
Санал хүсэлт Internal Passing Juice
Асуулт хариулт Internal Passing Juice
Мэдээ мэдээлэл Internal Passing Juice
Холбоо барих Internal Passing Juice
Мэндчилгээ Internal Passing Juice
Зөвлөлийн дарга, гишүүд Internal Passing Juice
Зорилго, зорилт Internal Passing Juice
Бүтэц Internal Passing Juice
Үүсэл хөгжил Internal Passing Juice
Ажлын албаны дарга Internal Passing Juice
Захиргаа, удирдлагын газар Internal Passing Juice
Сонгон шалгаруулалтын газар Internal Passing Juice
Маргаан хянан шалгах газар Internal Passing Juice
Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газар Internal Passing Juice
Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн нэгж Internal Passing Juice
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан Internal Passing Juice
Шилэн данс External Passing Juice
Сахилгын шийтгэл авсан албан хаагчийн судалгаа Internal Passing Juice
Сул орон тооны судалгаа Internal Passing Juice
Авлигын эсрэг ХАСХОМ шторк External Passing Juice
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ ШТОРК Internal Passing Juice
Яамд Internal Passing Juice
Аймгууд Internal Passing Juice
Агентлаг Internal Passing Juice
Салбар зөвлөлийн мэдээ Internal Passing Juice
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГДСЭН СУРГАЛТЫН ХИЧЭЭЛ Internal Passing Juice
Хууль Internal Passing Juice
УИХ-ын тогтоол Internal Passing Juice
Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр Internal Passing Juice
ХАСХОМ - Хууль тогтоомж External Passing Juice
Журмын төсөлд санал авч байна Internal Passing Juice
Хамтарсан тушаал Internal Passing Juice
Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт Internal Passing Juice
ЗӨВЛӨМЖ Internal Passing Juice
Тайлангийн маягт Internal Passing Juice
Вебинар Internal Passing Juice
СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ Internal Passing Juice
Сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар Internal Passing Juice
Ерөнхий шалгалтын зар Internal Passing Juice
Сонгон шалгаруулалтын шторкууд External Passing Juice
2019 оны Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад тэнцсэн иргэд Internal Passing Juice
2020 оны төрийн албаны ерөнхий шалгалтад тэнцсэн иргэд Internal Passing Juice
2021 оны төрийн албаны ерөнхий шалгалтад тэнцсэн иргэд Internal Passing Juice
2021 ОНЫ 6 дугаар сард ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГЧ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД Internal Passing Juice
2021 ОНЫ 3 дахь удаагийн ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГЧ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
Дэлгэрэнгүй Internal Passing Juice
2 Internal Passing Juice
3 Internal Passing Juice
4 Internal Passing Juice
5 Internal Passing Juice
6 Internal Passing Juice
7 Internal Passing Juice
8 Internal Passing Juice
53 Internal Passing Juice
54 Internal Passing Juice
Салбар зөвлөлийн 2020 оны тайлангийн хүснэгтийн хавсралт Internal Passing Juice
Албан тушаалын тодорхойлолтыг хэлэлцүүлэх хуваарь Internal Passing Juice
СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУДАЛГАА Internal Passing Juice
Албан тушаалын жагсаалт гаргах хүснэгтийн загвар Internal Passing Juice
Сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар Internal Passing Juice
Ерөнхий шалгалтын зар Internal Passing Juice
Тайлангийн маягт Internal Passing Juice
ЭНД Internal Passing Juice
Ажлын албаны дарга Internal Passing Juice
Захиргаа, удирдлагын газар Internal Passing Juice
Сонгон шалгаруулалтын газар Internal Passing Juice
Маргаан хянан шалгах газар Internal Passing Juice
Хүний нөөцийн удирдлага, аудитын газар Internal Passing Juice
Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн нэгж Internal Passing Juice
TBSM ХХК External Passing Juice
Related: csuca.org, cubicol.pe and customs.gov.jo

SEO Keywords

Keywords Cloud

дэлгэрэнгүй албан хуралдаан албаны ерөнхий дугаар оны зөвлөлийн төрийн аймаг

Keywords Consistency

Keyword Content Website Title Keywords Website Description Headings
төрийн 369
албаны 365
зөвлөлийн 325
хуралдаан 311
дугаар 74

Usability

Url

Domain : csc.gov.mn

Length : 10

Favicon

Nice, you are using Favicon for your website.

Printability

Ooops. Print-Friendly CSS recommended to your website.

Language

You have to set your website's language.

Dublin Core

Oops. Dublin Core isn't being used on this page.

Document

Doctype

HTML 5

Encoding

Good!. For specifying UTF-8 as your page charset.

W3C Validity

Errors : 986

Warnings : 15

Email Privacy

Hey! You should convert your email addresses into image. This is to prevent the email harvesting software to catch your email address.

Deprecated HTML

Great! No obsolete or deprecated HTML tags on your website. This is recommended to improve visitor's user experience.

Speed Tips

Good, Your page are not using nested tables.
Not Good., We found inline styles in your website. Try to avoid this as much as possible.
Too bad, There are too many CSS files on your page. (more than 4).
Yes!, There are only a few JavaScript files on your website which is good for your website's speed.
Perfect, Your website makes use of Gzip compression.

Mobile

Mobile Optimization

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap

Perfectly Awesome!, We found XML Sitemap on your website. This helps search engine to index most if not all of your pages.

https://csc.gov.mn/index.php/home

Robots.txt

http://csc.gov.mn/robots.txt

Awesome, A robots.txt file exists on your website.

Analytics

Awesome!, An analytics tool is in use on your website. This is a must have for every website to check visitors activity and to know how many visitors a site received each day.

   Google Analytics

PageSpeed Insights


Device
Categories

More: cxeducativa.com, cyberbtc.com, cyberconnect.ir, dacapomusic.ca, daralteb.net, dealncodes.com