Web Analytics
site-checker logo
SiteChecker is a free SEO tool that provides recommendation for better search engine visibility.

olymp.am screenshot
olymp.am home screenshot

Olymp.am Onpage Report

 Updated on October 20 2021 10:44 AM

Old data? UPDATE this report !

The score is 46/100

SEO Content

Website Title

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ | Olymp.am

Length : 51

Good! Your title is perfect because it is between 10 and 70 characters long.

Website Description

Length : 0

Oops! Your page does not have a meta description.

Keywords

Hey! You should consider putting meta keywords on your page.

Og Meta Properties

Og Properties aren't being used on this page. This tag helps social crawlers like facebook and twitter to structure your page more effectively.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 0 1 50 2 0
 • [H1] Olymp.am
 • [H1] ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ
 • [H3] Գտնել
 • [H4] ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2021-2022
 • [H4] ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ N:1444 Ա, 14.10.2021թ. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Տես հղումը․․․ ՀՐԱՄԱՆ N:1444 Ա, 14.10.2021թ.։
 • [H4] ՔԻՄԻԱՅԻ 2022Թ . ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ Նախապատրաստական խնդիրները նախատեսված են տվյալ տարվա օլիմպիադային առավել լավ պատրաստվելու համար: Հանրապետական օլիմպիադայում լինելու են նախապատրաստական խնդիրների կառուցվածքին, բարդությանը համազոր և թեմաներին համապատասխանող խնդիրներ: Խնդիրների հետ կապված հարցերի դեպքում Ձեր հարց(եր)ը, առաջարկները և բողոքները կարող եք ուղղել մեզ մեր ֆեյսբուքյան էջի (ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ԷՋ․․․ ) կամ էլեկտրոնային փոստի (armchemolymp@gmail.com) միջոցով: Թեմաները բաժանված են ըստ դասարանների՝ 9-րդ, 10-րդ, 11-12-րդ դասարաններ /տես կից PDF ֆայլերը/։ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐ - 2020-2021
 • [H4] ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄԵՐԸ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՔԵՐԸ - 2020-2021 ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 14-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - Կոլումբիա: Անցկացման վայրը՝ - Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի նոյեմբերի 14 -ից 21-ը: Կայք՝ IOAA 2021 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ 62-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - ք․Սանկտ-Պետերբուրգ, ՌԴ: Անցկացման վայրը՝ - Քվանտ վարժարան /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի հուլիսի 14 -ից 24-ը: Կայք՝ IМO 2021 ՔԻՄԻԱՅԻ 53-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - ք․Օսակա, Ճապոնիա։ Անցկացման վայրը՝ - ԵՊՀ /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի հուլիսի 25 -ից օգոստոսի 2-ը: Կայք՝ IChO 2021 JAPAN ՖԻԶԻԿԱՅԻ 51-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - ք․Վիլնյուս, Լիտվա: Անցկացման վայրը՝ - Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի հուլիսի 17 -ից 25-ը: Կայք՝ IPHO 2021 ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 32-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - ք․Լիսաբոն, Պորտուգալիա։ Անցկացման վայրը՝ - թիվ 118 ավագ դպրոց /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի հուլիսի 18-ից 23-ը: Կայք՝ IBO 2021 ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - Ինդոնեզիա։ Անցկացման վայրը՝ - Թիվ 118 ավագ դպրոց (առցանց, օնլայն)։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի հունիսի 23-ից 30-ը: Կայք՝ IssOrId ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ 33-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - Սինգապուր։ Անցկացման վայրը՝ - ԵՊՀ /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի հունիսի 19-ից 25-ը: Կայք՝ IOI 2021 ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ Եվրոպայի աղջիկների 1-ին օլիմպիադա - մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - Ցյուրիխ, Շվեյցարիա: Անցկացման վայրերը՝ - ԵՊՀ /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի հունիսի 13-19-ը: Կայք՝ EGOI 2021 ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 5-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - Պլոեշտի, Ռումինիա: Անցկացման վայրերը՝ - Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի օգոստոսի 24-ից 28-ը: Կայք՝ EJOI 2021 ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպման վայրը՝ - ք․Ստամբուլ, Թուրքիա։ Անցկացման վայրը՝ - Քվանտ վարժարան /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի օգոստոսի 10-ից 16-ը: Կայք՝ IGEO2021 Քիմիա, 55-րդ միջազգային Մենդելևյան օլիմպիադա - մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպիչ երկիրը՝ - Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն: Անցկացման վայրերը՝ - Երևան, Ֆիզմաթ դպրոց /առցանց, օնլայն/։ Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի ապրիլի 20 -ից 26-ը: Կայք՝ imcho55.chem.msu.ru Միջազգային ժաուտիկովյան 17-րդ օլիմպիադայի մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպիչ երկիրը՝ - Ղազախստան /Ալմաթի/։ Անցկացման վայրերը՝ - Ֆիզմաթ դպրոց և Քվանտ վարժարան /առցանց/: Անցկացման ժամկետները՝ - 2021 թվականի հունվարի 8 -ից 15-ը: Կայք՝ IZhO ՄԵԳԱՊՈԼԻՍՆԵՐԻ /Մեծ քաղաքների/ 5-րդ օլիմպիադա Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Կազմակերպիչ երկիրը՝ - Ռուսաստան /Մոսկվա/։ Անցկացման վայրերը՝ - ԵՊՄՀ ՄՖԻ ֆակուլտետ, Ֆիզմաթ դպրոց, Քվանտ վարժարան, ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ: Անցկացման ժամկետները՝ - 2020 թվականի դեկտեմբերի 15 -ից 22-ը: Կայք՝ megapolis.educom.ru/ru
 • [H4] Թվային տվյալներ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներից - 2021 թ․ Հարգելի գործընկերներ, Ավարտվեցին 2020-2021 ուսումնական տարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները։ Ստորև ներկայացնում ենք օլիմպիադաների թվային տվյալները։ 1. Դպրոցական փուլ․․․ 2. Մարզային փուլ․․․ 3. Հանրապետական փուլ․․․ Հարգանքով՝ Օլիմպիադաների անցկացման կազմկոմիտե
 • [H4] ՆԶՊ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՀԵՊ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 8-րդ դաս., 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 8-րդ դաս., 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ԱՆԳԼԵՐԵՆ` 9-10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։ ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաններ (արդյունքները բացված տեսքով)։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (1-ին օր)՝ Անկյունագծային գումար: Շախմատի տարօրինակ մրցույթ: Մաքսիմալ հնարավոր թիվը: Տուրիզմ: Ջերմաստիճաններ: ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (2-րդ օր)՝ Մեծագույն արտադրյալ: Նկարչական խնդիր: Փոխադարձաբար պարզ բաժանարարներ: Բինար ծառի շրջանցում: Նկար: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.։ ՏԵՍԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.։ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ Գործնական փուլի առաջադրանքները՝ 9-12-րդ դաս․։ Գործնական փուլի պատասխանները՝ 9-12-րդ դաս․։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (տեսական փուլ)՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ (տեսական փուլ)՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-12-րդ դաս.: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ Փորձարարական փուլ։ Տեսական փուլ՝ ԷՋ 1-8, ԷՋ 9-16, ԷՋ 17-24, ԷՋ 25-32, ԷՋ 33-40, ԷՋ 41-48: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ 10-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դաս.։ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՏԵՍԱԿԱՆ և ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԻՑ ՀԵՏՈ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 1-ին օր՝ 9-րդ դաս., 10-րդ դաս., 11-րդ դաս., 12-րդ դաս.: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ 8-12-րդ դասարաններ, 5-7-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 2-րդ օր՝ 8-րդ դաս. - 2-րդ օր, 9-րդ դաս. - 2-րդ օր, 10-րդ դաս. - 2-րդ օր, 11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր: ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ - 2-րդ օր՝ 8-րդ դաս. - 2-րդ օր, 9-րդ դաս. - 2-րդ օր, 10-րդ դաս. - 2-րդ օր, 11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր: ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ - 1-ին օր՝ 5-րդ դաս., 6-րդ դաս., 7-րդ դաս., 8-րդ դաս. - 1-ին օր, 9-րդ դաս. - 1-ին օր, 10-րդ դաս. - 1-ին օր, 11-12-րդ դաս. - 1-ին օր: ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ - 1-ին օր՝ 8-րդ դաս. - 1-ին օր, 9-րդ դաս. - 1-ին օր, 10-րդ դաս. - 1-ին օր, 11-12-րդ դաս. - 1-ին օր: ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 5-7-րդ դասարաներ։ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաներ։
 • [H4] ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝ - 9-րդ դաս․ - 75 միավոր և ավելի, - 10-րդ դաս․ - 77 միավոր և ավելի, - 11-12-րդ դաս․ - 84 միավոր և ավելի: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ /շտկված/։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
 • [H4] ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ ԱՆԳԼԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ:
 • [H4] ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ, ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ և ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԱՆԳԼԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ ԱՆԳԼԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 9-10-ՐԴ ԴԱՍ., 11-12-ՐԴ ԴԱՍ.:
 • [H4] ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
 • [H4] ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան: ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան:
 • [H4] ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները` - 9-10-րդ դաս․ - 14.5 միավոր և ավելի, - 11-12-րդ դաս. - 13 միավոր և ավելի: ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
 • [H4] ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ - ԵՐԵՎԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորը բոլոր դասարանների համար` 97 միավոր և ավելի։ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ բոլոր դասարաններ․․․։ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ․ՀԱՄԱՐ․․։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԽՈՒՄԲ 1. Լևոնի խմբակը։ Վայրի ձին։ Ռեկուրսիվ Տրիբոնաչի: Գիտուն կատուների միջազգային կոնֆերանսը։ Պարոն Սարդոստյան: ԽՈՒՄԲ 2. Հայկը և ծննդյան նվերը։ Միջակայքի պարզ թվերը։ Մաքսիմիզացնել արդյունքը։ Լևոնի խմբակը։ Վայրի ձին։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ և 10-րդ դասարաններ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-րդ և 10-րդ դասարաններ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները` - 5-6-րդ դաս․ - 13 միավոր և ավելի, - 7-րդ դաս․ - 11 միավոր և ավելի։ - 8-12-րդ դաս. - 9 միավոր և ավելի: ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան, 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ դասարաններ, 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 8-12-րդ դասարան: ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
 • [H4] ՖԻԶԻԿԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները` - 9-10-րդ դաս․ - 10 միավոր և ավելի, - 11-12-րդ դաս. - 8 միավոր և ավելի: ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
 • [H4] ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դաս.։ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ․ՀԱՄԱՐ․․։ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորը` 5 միավոր և ավելի: ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դաս.։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ բոլոր մարզեր։
 • [H4] ՔԻՄԻԱՅԻ մարզային փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ, ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ և ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Հանրապետական փուլի անցողիկ միավորները՝ 9-րդ դաս․ - 10 միավոր և ավելի, 10-րդ դաս․ - 20 միավոր և ավելի, 11-րդ և 12-րդ դաս․ - 60 միավոր և ավելի: ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ և ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԱՐՑԱԽ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։
 • [H4] ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԵՐԵՎԱՆԻ մասնակիցների ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ՝ 9-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ մարզային փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
 • [H4] ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝ - 9-րդ դաս․ - 15 միավոր և ավելի, - 10-րդ դաս․ - 14 միավոր և ավելի, - 11-12-րդ դաս․ - 13 միավոր և ավելի: Ուշադրություն։ - Մարզային փուլը կանցկացվի փետրվարի 6-ին ժամը 13:00-ին։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ բոլոր մարզերի համար։ Մարզային փուլի անցողիկ միավորը՝ - բոլոր դասարանների համար - 6 միավոր և ավելի: Ուշադրություն։ Մարզային փուլը կանցկացվի հունվարի 26-ին ժամը 13:00-ին։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 10-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՔԻՄԻԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝ - 9-րդ դաս․ - 13 միավոր և ավելի, - 10-րդ դաս․ - 12 միավոր և ավելի, - 11-12-րդ դաս․ - 10 միավոր և ավելի: Ուշադրություն։ - Մարզային փուլը կանցկացվի հունվարի 25-ին ժամը 13:00-ին։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝ - Մարզեր՝ 5-9-րդ դաս․ - 12 միավոր և ավելի, 10-12-րդ դաս․ - 11 միավոր և ավելի: - ք․Երևան՝ 5-9-րդ դաս․ - 13 միավոր և ավելի, 10-12-րդ դաս․ - 12 միավոր և ավելի: Ուշադրություն։ - Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի հունվարի 23-ին։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 5-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 5-րդ դասարան, 6-րդ դասարան, 7-րդ դասարան, 8-րդ դասարան, 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ՖԻԶԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝ - Մարզեր՝ բոլոր դասարանների համար - 11 միավոր և ավելի: - ք․Երևան՝ բոլոր դասարանների համար - 12 միավոր և ավելի: Ուշադրություն։ - Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի հունվարի 30-ին։ - Ֆիզիկայի հանրապետական հանձնաժողովի կողմից սահմանվել են նոր անցողիկ միավորներ։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան։
 • [H4] ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ դպրոցական փուլի ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ և ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, ԱՐԱՐԱՏ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿՈՏԱՅՔ, ԼՈՌԻ, ՇԻՐԱԿ, ՍՅՈՒՆԻՔ, ՏԱՎՈՒՇ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Մարզային փուլի անցողիկ միավորները՝ - 9-րդ դաս․ - 17 միավոր և ավելի, - 10-րդ դաս․ - 16 միավոր և ավելի, - 11-12-րդ դաս․ - 15 միավոր և ավելի: Ուշադրություն։ - Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի փետրվարի 1-ին։ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ՝ 9-12-րդ դասարաններ։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 9-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, 11-12-րդ դասարաններ։
 • [H4] ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ դպրոցական փուլի ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ բոլոր դասարաններ։ Ուշադրություն։ - Մարզային փուլի անցողիկ միավորը՝ Երևան - 150 միավոր և ավելի, մարզեր - 100 միավոր և ավելի։ - Մարզային փուլը կանցկացվի 2021 թ․-ի փետրվարի 2-ին։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ 1. Լողորդ Վահեն: 2. Նապաստակներն անտառում: 3. Օստապ Բենդերը շախմատ խաղալիս: 4. Թվանշանների առանձնացում: 5. Ամրոց։ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1-5-րդ առաջադրանքներ։
 • [H4] ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ԱՐԱՐԱՏ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ԱՐՄԱՎԻՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ԼՈՌԻ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ԿՈՏԱՅՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ՇԻՐԱԿ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ՍՅՈՒՆԻՔ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ ՏԱՎՈՒՇ - Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, Աստղագիտություն, Կենսաբանություն, Ինֆորմատիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն։ Ուշադրություն։ - Արցախի դպրոցներում սովորող աշակերտների մասնակցությունը օլիմպիադաներին զուգահետաբար կանցկացվի ԱՀ ԿԳ նախարարության կողմից։ - Ցուցակներում տվյալների անճշտությունների առկայության դեպքում խնդրում ենք գրել info@olymp.am էլփոստի հասցեին՝ պարտադիր նշելով վեցանիշ հերթական համարը (օր․՝ 240153) և տվյալի ճիշտ տարբերակը (օր․՝ հայրանունը - Դավթի)։
 • [H4] ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ (N:1722-Ա/2, 4.12.2020թ.): ՀՀ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՆԵՐԻ /ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ, ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Դպրոցների հարգելի տնօրինություն, Մարզային ենթակայության դպրոցների տնօրինությանը խնդրում ենք լրացնել կից ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ի նմանօրինակ Excel-ի ֆայլը և ուղարկել մապզպետարանի կրթության բաժին, իսկ ԿԳՄՍ ենթակայության Երևանի դպրոցների ցուցակներն ուղարկել info@olymp.am էլ․փոստի հասցեին։ Ցուցակներն ուղարկել մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 8-ը: ՏԵՍ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ը։
 • [H5] ԽՆԴՐԱԳՐՔԵՐ
 • [H5] Copyright © Olymp.am 2012

Images

We found 14 images on this web page.

Needs attention! Add alternative text to your images so that search engines can better grasp what they're about. There are 13 alt attributes that are either empty or missing.

Text/HTML Ratio

Ratio : 25%

Good ratio! The text to HTML code ratio for this page is between 25 and 70.

Flash

Good!, you are not using Flash content.

Iframe

Good!, This page does not contain any Iframes.

SEO URL Rewrite

Excellent! Your url seems SEO friendly.

URL Underscores

No Good. In your URLs, we found underscores. To improve your SEO, you should consider using  hyphens instead.

In-page links

We found a total of 573 links including 548 link(s) to files

Anchor Type Juice
Skip to main content Internal Passing Juice
Olymp.am Internal Passing Juice
Նորություններ Internal Passing Juice
Հայտարարություններ Internal Passing Juice
Օլիմպիադաներ Internal Passing Juice
Հղումներ Internal Passing Juice
Հետադարձ կապ Internal Passing Juice
ՀՐԱՄԱՆ N:1444 Ա, 14.10.2021թ.։ Internal Passing Juice
ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ԷՋ․․․ External Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
Տես մասնակիցների ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IOAA 2021 External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IМO 2021 External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IChO 2021 JAPAN External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IPHO 2021 External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IBO 2021 External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IssOrId External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IOI 2021 External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
EGOI 2021 External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
EJOI 2021 External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IGEO2021 External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
imcho55.chem.msu.ru External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
IZhO External Passing Juice
Տես մասնակիցների ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ․․․ Internal Passing Juice
megapolis.educom.ru/ru External Passing Juice
1. Դպրոցական փուլ․․․ Internal Passing Juice
2. Մարզային փուլ․․․ Internal Passing Juice
3. Հանրապետական փուլ․․․ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
8-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
8-րդ դաս., Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
8-րդ դաս., Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
8-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
ԱՆԳԼԵՐԵՆ - 9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-րդ դաս., Internal Passing Juice
12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-րդ դաս., Internal Passing Juice
12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-րդ դաս., Internal Passing Juice
12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-րդ դաս., Internal Passing Juice
12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
8-12-րդ դասարաններ Internal Passing Juice
(արդյունքները բացված տեսքով)։ External Passing Juice
Անկյունագծային գումար: Internal Passing Juice
Շախմատի տարօրինակ մրցույթ: Internal Passing Juice
Մաքսիմալ հնարավոր թիվը: Internal Passing Juice
Տուրիզմ: Internal Passing Juice
Ջերմաստիճաններ: Internal Passing Juice
Մեծագույն արտադրյալ: Internal Passing Juice
Նկարչական խնդիր: Internal Passing Juice
Փոխադարձաբար պարզ բաժանարարներ: Internal Passing Juice
Բինար ծառի շրջանցում: Internal Passing Juice
Նկար: Internal Passing Juice
8-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-րդ դաս., Internal Passing Juice
12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-րդ դաս., Internal Passing Juice
12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.։ Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դաս․։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դաս․։ Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
Փորձարարական փուլ։ Internal Passing Juice
Տեսական փուլ՝ ԷՋ 1-8, Internal Passing Juice
ԷՋ 9-16, Internal Passing Juice
ԷՋ 17-24, Internal Passing Juice
ԷՋ 25-32, Internal Passing Juice
ԷՋ 33-40, Internal Passing Juice
ԷՋ 41-48: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
10-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
10-12-րդ դաս.։ Internal Passing Juice
10-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դաս., Internal Passing Juice
10-րդ դաս., Internal Passing Juice
11-րդ դաս., Internal Passing Juice
12-րդ դաս.: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
8-12-րդ դասարաններ, Internal Passing Juice
5-7-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
8-րդ դաս. - 2-րդ օր, Internal Passing Juice
9-րդ դաս. - 2-րդ օր, Internal Passing Juice
10-րդ դաս. - 2-րդ օր, Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր: Internal Passing Juice
8-րդ դաս. - 2-րդ օր, Internal Passing Juice
9-րդ դաս. - 2-րդ օր, Internal Passing Juice
10-րդ դաս. - 2-րդ օր, Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս. - 2-րդ օր: Internal Passing Juice
5-րդ դաս., Internal Passing Juice
6-րդ դաս., Internal Passing Juice
7-րդ դաս., Internal Passing Juice
8-րդ դաս. - 1-ին օր, Internal Passing Juice
9-րդ դաս. - 1-ին օր, Internal Passing Juice
10-րդ դաս. - 1-ին օր, Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս. - 1-ին օր: Internal Passing Juice
8-րդ դաս. - 1-ին օր, Internal Passing Juice
9-րդ դաս. - 1-ին օր, Internal Passing Juice
10-րդ դաս. - 1-ին օր, Internal Passing Juice
11-12-րդ դաս. - 1-ին օր: Internal Passing Juice
5-7-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
8-12-րդ դասարաներ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ /շտկված/։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ: Internal Passing Juice
9-10-ՐԴ ԴԱՍ., Internal Passing Juice
11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: Internal Passing Juice
9-10-ՐԴ ԴԱՍ., Internal Passing Juice
11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: Internal Passing Juice
9-10-ՐԴ ԴԱՍ., Internal Passing Juice
11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: Internal Passing Juice
9-10-ՐԴ ԴԱՍ., Internal Passing Juice
11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: Internal Passing Juice
9-10-ՐԴ ԴԱՍ., Internal Passing Juice
11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: Internal Passing Juice
9-10-ՐԴ ԴԱՍ., Internal Passing Juice
11-12-ՐԴ ԴԱՍ.: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-րդ դասարան, Internal Passing Juice
12-րդ դասարան: Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-րդ դասարան, Internal Passing Juice
12-րդ դասարան: Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-րդ դասարան, Internal Passing Juice
12-րդ դասարան: Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-րդ դասարան, Internal Passing Juice
12-րդ դասարան: Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
8-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
բոլոր դասարաններ․․․։ External Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆԻ․ՀԱՄԱՐ․․։ Internal Passing Juice
Լևոնի խմբակը։ Internal Passing Juice
Վայրի ձին։ Internal Passing Juice
Ռեկուրսիվ Տրիբոնաչի: Internal Passing Juice
Գիտուն կատուների միջազգային կոնֆերանսը։ Internal Passing Juice
Պարոն Սարդոստյան: Internal Passing Juice
Հայկը և ծննդյան նվերը։ Internal Passing Juice
Միջակայքի պարզ թվերը։ Internal Passing Juice
Մաքսիմիզացնել արդյունքը։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ և 10-րդ դասարաններ, Internal Passing Juice
11-րդ և 12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ և 10-րդ դասարաններ, Internal Passing Juice
11-րդ և 12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
8-րդ դասարան, Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
8-րդ դասարան, Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
5-րդ դասարան, Internal Passing Juice
6-րդ դասարան, Internal Passing Juice
7-րդ դասարան, Internal Passing Juice
8-րդ դասարան, Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
5-րդ, 6-րդ և 7-րդ դասարաններ, Internal Passing Juice
8-րդ դասարան, Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
8-12-րդ դասարան: Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-րդ դասարան, Internal Passing Juice
12-րդ դասարան։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
10-12-րդ դաս.։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆԻ․ՀԱՄԱՐ․․։ Internal Passing Juice
10-12-րդ դաս.։ Internal Passing Juice
բոլոր մարզեր։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԱՐՑԱԽ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-րդ դասարան, Internal Passing Juice
12-րդ դասարան։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-րդ դասարան, Internal Passing Juice
12-րդ դասարան։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
բոլոր մարզերի համար։ Internal Passing Juice
10-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
10-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
5-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
5-րդ դասարան, Internal Passing Juice
6-րդ դասարան, Internal Passing Juice
7-րդ դասարան, Internal Passing Juice
8-րդ դասարան, Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-րդ դասարան, Internal Passing Juice
12-րդ դասարան։ Internal Passing Juice
ԵՐԵՎԱՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ, Internal Passing Juice
ԱՐԱՐԱՏ, Internal Passing Juice
ԱՐՄԱՎԻՐ, Internal Passing Juice
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ԿՈՏԱՅՔ, Internal Passing Juice
ԼՈՌԻ, Internal Passing Juice
ՇԻՐԱԿ, Internal Passing Juice
ՍՅՈՒՆԻՔ, Internal Passing Juice
ՏԱՎՈՒՇ, Internal Passing Juice
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ։ Internal Passing Juice
9-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
9-րդ դասարան, Internal Passing Juice
10-րդ դասարան, Internal Passing Juice
11-12-րդ դասարաններ։ Internal Passing Juice
բոլոր դասարաններ։ External Passing Juice
1. Լողորդ Վահեն: Internal Passing Juice
2. Նապաստակներն անտառում: Internal Passing Juice
3. Օստապ Բենդերը շախմատ խաղալիս: Internal Passing Juice
4. Թվանշանների առանձնացում: Internal Passing Juice
5. Ամրոց։ Internal Passing Juice
1-5-րդ առաջադրանքներ։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
Մաթեմատիկա, Internal Passing Juice
Ֆիզիկա, Internal Passing Juice
Աստղագիտություն, Internal Passing Juice
Կենսաբանություն, Internal Passing Juice
Ինֆորմատիկա, Internal Passing Juice
Քիմիա, Internal Passing Juice
Աշխարհագրություն։ Internal Passing Juice
ԽՆԴՐԱԳՐՔԵՐ Internal Passing Juice
Related: omsaline.com, omskvodokanal.ru and onsmash.com

SEO Keywords

Keywords Cloud

պատասխանները արդյունքները մասնակիցների առաջադրանքները դասարաններ դասարան 9-րդ 10-րդ դաս փուլի

Keywords Consistency

Keyword Content Website Title Keywords Website Description Headings
դաս 126
արդյունքները 88
դասարան 72
առաջադրանքները 72
դասարաններ 56

Usability

Url

Domain : olymp.am

Length : 8

Favicon

Nice, you are using Favicon for your website.

Printability

Ooops. Print-Friendly CSS recommended to your website.

Language

Good. For declaring hy as your website's language.

Dublin Core

Oops. Dublin Core isn't being used on this page.

Document

Doctype

Missing doctype

Encoding

Good!. For specifying UTF-8 as your page charset.

W3C Validity

Errors : 729

Warnings : 17

Email Privacy

Hey! You should convert your email addresses into image. This is to prevent the email harvesting software to catch your email address.

Deprecated HTML

Deprecated tags Occurrences
<font> 468
<center> 1

Needs some fix! HTML tags that have been deprecated are those that are obsolete and no longer in use. These HTML tags should be removed or replaced since they are no longer in use and not recommended by today's browsers. This may affect user experience if not removed.

Speed Tips

Good, Your page are not using nested tables.
Not Good., We found inline styles in your website. Try to avoid this as much as possible.
Perfect!, There are only a few CSS files on your website.
Yes!, There are only a few JavaScript files on your website which is good for your website's speed.
Perfect, Your website makes use of Gzip compression.

Mobile

Mobile Optimization

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap

Missing

Hey! This is not good. There is no XML sitemap on your website.
A sitemap is a list of URLs that are crawlable and can include information such as your site's frequency of changes and most recent updates.

Robots.txt

http://olymp.am/robots.txt

Awesome, A robots.txt file exists on your website.

Analytics

Awesome!, An analytics tool is in use on your website. This is a must have for every website to check visitors activity and to know how many visitors a site received each day.

   Google Analytics

PageSpeed Insights


Device
Categories

More: optikgazete.com, optimainsights.org, otomstore.com, ottawawelife.com, ouhvod.com, outdoorblueprint.com