Web Analytics
site-checker logo
SiteChecker is a free SEO tool that provides recommendation for better search engine visibility.

um.wroc.pl screenshot
um.wroc.pl home screenshot

Um.wroc.pl Onpage Report

 Updated on May 16 2024 03:58 AM

Old data? UPDATE this report !

The score is 44/100

SEO Content

Website Title

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Length : 101

Hey!, Your title should ideally be between 10 and 70 characters long (spaces included).

Website Description

Length : 0

Oops! Your page does not have a meta description.

Keywords

Hey! You should consider putting meta keywords on your page.

Og Meta Properties

Og Properties aren't being used on this page. This tag helps social crawlers like facebook and twitter to structure your page more effectively.

Headings

H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 13 24 0 0 0
 • [H1] Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • [H2] Na skróty
 • [H2] Kierownictwo urzędu
 • [H2] COM
 • [H2] Dostępny urząd
 • [H2] Konta bankowe
 • [H2] COP
 • [H2] Godziny pracy
 • [H2] Ważny komunikat
 • [H2] Tablica ogłoszeń
 • [H2] Konsultacje społeczne
 • [H2] Przetargi i oferty miasta
 • [H2] Oferty pracy
 • [H2] Stopka
 • [H3] II rata opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024
 • [H3] Stypendia artystyczne dla młodzieży
 • [H3] Przebudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław - Lubin
 • [H3] Jarmark Świętojański 2024
 • [H3] Nabór na rezydencję w Dreźnie: Grafikwerkstatt 
 • [H3] Centralny Rejestr Wyborców
 • [H3] Nabór na Beneficjenta (Partnera) do projektu pn.:"New Start" - aktualizacja z dn. 29.04.2024 r.
 • [H3] Otwarty nabór na Partnera - ZADANIE 3
 • [H3] Otwarty nabór na Partnera - ZADANIE 2
 • [H3] Stypendium dla laureatów konkursu „Szkolny Nobel” 
 • [H3] Nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego w inwestycji „Nowa Kolejowa”
 • [H3] Najem pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki
 • [H3] Jak poprawić przemieszczanie się na południu Wrocławia?
 • [H3] Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • [H3] Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LIX/1375/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych
 • [H3] Jaki będzie równościowy plan działania Wrocławia?
 • [H3] Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic na terenie Wrocławia
 • [H3] Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
 • [H3] Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic na terenie Wrocławia
 • [H3] Konsultacje projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".
 • [H3] Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni
 • [H3] Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie niektórych jednostek pomocniczych Gminy Wrocław
 • [H3] Informacja Urzędu: tel. +48 71 777 77 77
 • [H3] Adres redakcji Biuletynu

Images

We found 16 images on this web page.

Excellent!, Most of your image does have alt attributes which is important for SEO Image.

Text/HTML Ratio

Ratio : 59%

Good ratio! The text to HTML code ratio for this page is between 25 and 70.

Flash

Good!, you are not using Flash content.

Iframe

Good!, This page does not contain any Iframes.

SEO URL Rewrite

Not Good. Your url have a query string and needs mod rewrite to be SEO friendly.

URL Underscores

Good! There are no underscores in your URLs.

In-page links

We found a total of 77 links including 0 link(s) to files

Anchor Type Juice
Przejdź do głównego menu Internal Passing Juice
Przejdź do treści Internal Passing Juice
Urząd Miejski Internal Passing Juice
Prezydent Internal Passing Juice
Rada Miejska Internal Passing Juice
O Wrocławiu Internal Passing Juice
Jednostki Organizacyjne Internal Passing Juice
Miejskie Osiedla Internal Passing Juice
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Internal Passing Juice
Nieruchomości do sprzedaży Internal Passing Juice
Organizacje pozarządowe Internal Passing Juice
Planowanie przestrzenne Internal Passing Juice
Podatki i opłaty lokalne Internal Passing Juice
Środowisko i ekologia Internal Passing Juice
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Internal Passing Juice
Programy i projekty miasta Internal Passing Juice
Opieka nad dziećmi do lat 3 Internal Passing Juice
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego Internal Passing Juice
Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów. Internal Passing Juice
www.wroclaw.pl External Passing Juice
https://bez-kolejki.um.wroc.pl Internal Passing Juice
Poradniku Klienta External Passing Juice
II rata opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 Internal Passing Juice
Stypendia artystyczne dla młodzieży Internal Passing Juice
Przebudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław - Lubin Internal Passing Juice
Jarmark Świętojański 2024 Internal Passing Juice
Nabór na rezydencję w Dreźnie: Grafikwerkstatt  Internal Passing Juice
Centralny Rejestr Wyborców Internal Passing Juice
Nabór na Beneficjenta (Partnera) do projektu pn.:"New Start" - aktualizacja z dn. 29.04.2024 r. Internal Passing Juice
Otwarty nabór na Partnera - ZADANIE 3 Internal Passing Juice
Otwarty nabór na Partnera - ZADANIE 2 Internal Passing Juice
Stypendium dla laureatów konkursu „Szkolny Nobel”  Internal Passing Juice
Nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego w inwestycji „Nowa Kolejowa” Internal Passing Juice
Najem pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki Internal Passing Juice
Jak poprawić przemieszczanie się na południu Wrocławia? Internal Passing Juice
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Internal Passing Juice
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr LIX/1375/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych Internal Passing Juice
Jaki będzie równościowy plan działania Wrocławia? Internal Passing Juice
Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic na terenie Wrocławia Internal Passing Juice
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej Internal Passing Juice
Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic na terenie Wrocławia Internal Passing Juice
Konsultacje projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu". Internal Passing Juice
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad wynajmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz określenia trybu wyłaniania najemców tych pracowni Internal Passing Juice
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie niektórych jednostek pomocniczych Gminy Wrocław Internal Passing Juice
Usługa przygotowania/dostosowania aplikacji mobilnej oraz przeprowadzenia w niej pięciu edycji rywalizacji rowerowej „W kółko kręcę” Internal Passing Juice
Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia Internal Passing Juice
przygotowanie dokumentacji projektowych dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Wrocław dotyczących instalacji fotowoltaicznych Internal Passing Juice
Dostawa prasy codziennej w formie prenumeraty papierowej dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Internal Passing Juice
Dostawa sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami w ramach poprawy dostępności architektoniczno-komunikacyjnej obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia Internal Passing Juice
dyrektor Przedszkola nr 3 "Wesoła Trójeczka" oraz dyrektor Przedszkola nr 109 z oddziałami integracyjnymi Internal Passing Juice
stanowisko radcy prawnego (2 etaty) Internal Passing Juice
stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych Internal Passing Juice
stanowisko ds. monitoringu należności i windykacji polubownej Internal Passing Juice
zastępca dyrektora Internal Passing Juice
stanowisko ds. nazewnictwa ulic i adresów Internal Passing Juice
stanowisko ds. wymiaru opłat Internal Passing Juice
stanowisko ds. nadzoru nad organizacjami pozarządowymi Internal Passing Juice
stanowisko ds. rejestracji pojazdów Internal Passing Juice
stanowisko ds. zamówień publicznych i umów Internal Passing Juice
stanowisko ds. obsługi organizacyjno-sekretarskiej Internal Passing Juice
Zespół redakcyjny BIP Internal Passing Juice
Formularz kontaktowy Internal Passing Juice
Mapa serwisu Internal Passing Juice
Instrukcja obsługi Internal Passing Juice
Ochrona danych osobowych Internal Passing Juice
RSS Internal Passing Juice
Słownik skrótów Internal Passing Juice
Otwarte dane i ponowne wykorzystanie Internal Passing Juice
Udostępnianie informacji publicznej Internal Passing Juice
Polityka prywatności Internal Passing Juice
Statystyki oglądalności BIP Internal Passing Juice
--> Ostatnio opublikowane Internal Passing Juice
Strona Wrocławia: www.wroclaw.pl External Passing Juice
Wiadomości z Wrocławia External Passing Juice
Pogoda Wrocław External Passing Juice
Rozkłady jazdy MPK Wrocław External Passing Juice
Administratorem wroclaw.pl jest: ARAW External Passing Juice
Related: umsu.ac.id, umwsb.com and undebt.it

SEO Keywords

Keywords Cloud

godz termin zamówienia wrocławia składania konsultacji dla ofert wrocław stanowisko

Keywords Consistency

Keyword Content Website Title Keywords Website Description Headings
wrocławia 42
stanowisko 40
termin 38
składania 21
ofert 21

Usability

Url

Domain : um.wroc.pl

Length : 10

Favicon

Nice, you are using Favicon for your website.

Printability

Ooops. Print-Friendly CSS recommended to your website.

Language

Good. For declaring pl as your website's language.

Dublin Core

Oops. Dublin Core isn't being used on this page.

Document

Doctype

HTML 5

Encoding

Good!. For specifying UTF-8 as your page charset.

W3C Validity

Errors : 0

Warnings : 0

Email Privacy

Hey! You should convert your email addresses into image. This is to prevent the email harvesting software to catch your email address.

Deprecated HTML

Great! No obsolete or deprecated HTML tags on your website. This is recommended to improve visitor's user experience.

Speed Tips

Hey! You should consider CSS instead of using nested tables.
Not Good., We found inline styles in your website. Try to avoid this as much as possible.
Too bad, There are too many CSS files on your page. (more than 4).
Needs attention!, We detected too much JS files on your page. (more than 6). Our Advice: try to minify or consolidate these JS files instead. This affects the speed of your page.
Perfect, Your website makes use of Gzip compression.

Mobile

Mobile Optimization

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap

Missing

Hey! This is not good. There is no XML sitemap on your website.
A sitemap is a list of URLs that are crawlable and can include information such as your site's frequency of changes and most recent updates.

Robots.txt

http://um.wroc.pl/robots.txt

Awesome, A robots.txt file exists on your website.

Analytics

Awesome!, An analytics tool is in use on your website. This is a must have for every website to check visitors activity and to know how many visitors a site received each day.

   Google Analytics

PageSpeed Insights


Device
Categories

More: uni-sofia.bg, uppsala.se, upublish.info, usanewcoupons.com, usepastel.com, utmservices.com